28 de setembre de 2017 · Edifici Docent Sant Joan de Déu, Barcelona, Espanya

Vells problemes

Noves Solucions

Promovent la Salut Mental

Jornada per a experts de Salut Mental que volen
saber més sobre la situació actual i futura del
sistema de salut mental
i dels seus recursos

28 de setembre de 2017

 Organitzadors de la jornada

Informació general

La jornada està organitzada en dues taules rodones: la primera per avaluar els recursos de Salut Mental a Europa i específicament les noves experiències en Salut Mental. La segona està centrada en el sistema de Salut Mental a Espanya i Catalunya.

Dues autoritats sanitàries presentaran una breu introducció sobre la situació actual i el pla de futur dels recursos en Salut Mental en ambdós comunitats i a nivell hospitalari.

Programa

9:00 – 9:30h

Acte inaugural
Germà Jesús Etayo
Superior General de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

Hble. Sr. Antoni Comín
Conseller de Salut
Generalitat de Catalunya

Dr. Luis San
Director de Salut Mental de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de la Província d’Aragó-Sant Rafael 

9:30 – 11:00h

Taula rodona “Una mirada a la Salut Mental internacional”
Moderador: Dr. Luis San

Dra. Navina Evans
Directora Executiva
East London NHS Foundation Trust

Dr. Jim van Os
Professor i President del Departament de Psiquiatria i Psicologia
Maastricht University Medical Centre

Dr. Francisco Ferre
Cap del Servei de Psiquiatria
Hospital Gregorio Marañón
Coordinador Científic de l’Estratègia de Salut Mental
Ministeri de Sanitat

11:00 – 11:30h
Cafè
11:30 – 13:00h

Taula rodona “La Salut Mental que ens envolta”
Moderadora: Dra. Montse Dolz
Sra. Cristina Molina
Directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions
Generalitat de Catalunya

Dr. Patrick McGorry
Director Executiu d’Orygen
The National Centre of Excellence in Youth Mental Health

13:00 – 14:00h
Debat
Moderadora: Sra. Ana Macpherson Periodista
Dra. Navina Evans · Dr. Jim van Os · Dr. Francisco Ferre · Sra. Cristina Molina · Dr. Patrick McGorry

14:00 – 14:30h

Cloenda
Germà José Luis Fonseca
Superior Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de la província d’Aragó-Sant Rafael

Sr. David Elvira
Director del Servei Català de la Salut

Dr. Luis San
Director de Salut Mental de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de la Província d’Aragó-Sant Rafael

 

14:30h

Còctel

 

Comitè

 


COMITÈ ORGANITZADOR

 

Germà Jesús Etayo
Superior General de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
Germà Rudolf Knopp
1r Conceller General de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
Germà José Luís Fonseca
Superior Provincial de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu de la Província d’Aragó-Sant Rafael
Germà Quim Erra
Germà de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
Sr. Enric Mangas
Director General Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Dr. Manel del Castillo
Director Gerent Hospital Sant Joan de Déu
Dr. Pere Vallrribera
Director Gerent Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Sr. Carlo Gallasso
Responsable de l’oficina Hospitality Europe a Brussel·les
Dr. Luis San

Director de Salut Mental de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de la Província d’Aragó-Sant Rafael

 


COMITÈ CIENTÍFIC

 

Dr. Ignasi Riera
Director d’Operacions Assistencials Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Dr. Luis San
Director de Salut Mental de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de la Província d’Aragó-Sant Rafael
Sr. Miquel Pons
Director Mèdic Hospital Sant Joan de Déu
Dr. Josep Serrat
Adjunt a la Direcció Mèdica Hospital Sant Joan de Déu
Dr. Josep Pifarré
Director de Salut Mental Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Dra. Montse Dolz
Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Mª Luisa de la Puente
Cap de Qualitat i Seguretat del Pacient Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Dr. Josep Maria Haro
Director Unitat d’Investigació, Docència i Innovació Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sra. Maria Ribas
Coordinadora Clínica Unitat terapèutica CE Til·lers Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Dr. Fernando Lacasa
Cap de la secció de l’Àrea Comunitària de Salut Mental Hospital Sant Joan de Déu
Dr. Josep Matalí
Cap de Secció de Psicologia i CCEE. Unitat de Conductes Addictives
Hospital Sant Joan de Déu
Sra. Ángeles López
Cap d’Infermeria Àrea de Salut Mental Hospital Sant Joan de Déu
Sr. José Miguel Ortiz
Supervisor d’Infermeria Unitat d’Aguts i Subaguts Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sr. Enrique Carvajal
Supervisor d’Infermeria Numància-Salut Mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 

 

Registre

PROFESSIONALS SANT JOAN DE DÉU

Registre jornada
(sense allotjament)

Registre jornada
amb allotjament

PROFESSIONALS SECTOR SALUT

JORNADA

Registre jornada
(sense allotjament)

150€

JORNADA + HOTEL

Registre jornada
amb allotjament

260,99€ (1 nit)

 

371,98€ (2 nits)

Ubicació

Edifici Docent Sant Joan de Déu
Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Spain

Organitzadors de la jornada

Sobre Parc Sanitari Sant Joan de Déu

És una xarxa de serveis assistencials, docents i d’investigació integrada en dos grans àmbits: Hospital General i Salut Mental i que forma part dels centres pertanyents a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

La seva estructura permet proporcionar una atenció integral de qualitat, tant en l’aspecte sanitari com social, orientada a un model proactiu de serveis de base comunitària. Així, en l’àmbit de la Salut Mental, inclosa la xarxa penitenciaria, s’ha desenvolupat un ampli conjunt de dispositius especialitzats en salut mental i rehabilitació d’adults al territori. Pel que fa a l’Hospital General, es potencien fórmules d’atenció innovadores per tal d’evitar estades hospitalàries convencionals, impulsant l’atenció ambulatòria.

I tot plegat, sense oblidar la lluita constant de la Institució contra l’estigma social vinculat, tradicionalment, a les persones amb problemes de salut mental.

 

Més informació: www.pssjd.org

Sobre l’Hospital Sant Joan de Déu

És un dels principals referents dintre i fora de Catalunya en pediatria, obstetrícia i Ginecologia, i en àrees d’alta especialització com les neurociències, la neonatologia, l’oncologia o la cardiocirurgià. El centre, que pertany a l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, atén cada any més de 120.000 urgències, 25.000 ingressos i 200.000 visites, combinant la darrera tecnologia amb una assistència personalitzada basada en els seus valors d’hospitalitat i solidaritat.

 

Més informació: www.sjdhospitalbarcelona.org

Sobre Sant Joan de Déu Terres de Lleida

És una institució sense ànim de lucre que pertany a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Província d’Aragó-Sant Rafael. Presta serveis d’atenció a la persona adulta amb discapacitat intel·lectual, Salut Mental infantojuvenil i també d’adults.

És una organització que aposta per la innovació, la qualitat, la formació, però sobretot per l’atenció centrada en la persona, des de una perspectiva multidisciplinar i integral, buscant sempre la millora contínua i emparada pels valors que defineixen a tots el centres de l’Orde.

És un institució oberta, vinculada i participativa amb la comunitat, a les xarxes assistencials i organitzatives locals i supralocals.

 

Més informació: www.sjd-lleida.org

Contacte

Secretaria tècnica:

® All rights reserved. Old problems new solutions 2017.